icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
ysser---1128x600.jpg
Familieplejere

Jeg hører til her

Ysser Sobczyk har været medlem af Socialpædagogerne i ti år. Det giver hende både fagligt netværk og ny viden, og på det seneste er hun også selv begyndt at være faglig aktiv

- Da jeg blev familieplejer for ti år siden, sagde en kollega til mig, at jeg skulle melde mig ind i Socialpædagogerne, for det var der, jeg hørte hjemme, og det er dem, der kunne hjælpe mig. Og det er jo rigtigt.

Sådan siger Ysser Sobczyk, der er familieplejer på Bornholm. Hun mødes bl.a. med øens andre familieplejere til cafémøder hos Socialpædagogerne, ligesom hun har kredsformanden fra Socialpædagogerne Bornholm ved sin side, når hun skal til forhandlinger hos kommunen.

- Jeg får rigtig meget ud af at være medlem af Socialpædagogerne. Vi holder cafémøder ret ofte, hvor vi også inviterer folk udefra til at holde oplæg. Vi får ny viden, og så giver møderne os mulighed for at drøfte løst og fast. Dertil betyder møderne, at vi har et godt netværk mellem familieplejerne, fortæller hun.

Stor opbakning
På det seneste er hun også selv begyndt at være faglig aktiv, og her mærker hun også stor opbakning fra Socialpædagogerne.

- Vi har startet en netværksgruppe op, som prøver at påvirke vores lokalpolitikere, så vi kan få nogle bedre arbejdsvilkår. Vi er pressede og ligger lønmæssigt 1-2 vederlag under landsgennemsnittet for samme opgave, og dertil bliver vi aflønnet efter faseskiftmodellen. Nu prøver vi at vække politikerne og skabe mere synlighed omkring os familieplejere. Sammen med Socialpædagogerne har vi blandt andet holdt et dialogmøde, hvor vi inviterede de bornholmske politikere, siger Yesser Sobczyk.

Målet for netværket er, at de gennem en tæt dialog med politikerne kan forbedre arbejdsvilkårene for familieplejerne og fx blive aflønnet efter gennemsnitsmodellen, som både Kommunernes Landsforening og Socialpædagogerne anbefaler.

Læs mere om Socialpædagogernes medlemstilbud til familieplejere.

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Familiepleje